Företagskultur

Folkorienterade och genomförande

Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.

Affärssyfte

Allt för människors hälsa

Entrepenörsanda

Människorienterad, förespråkar vetenskap och teknik, först rykte, banbrytande och initiativrik.

Företagsfilosofi

Integritetsbaserad, ömsesidig nytta

Kvalitetspolicy

Överlevnadskvalitet, ledning för effektivitet, integritet och rykte, innovation och utveckling.

Ledningsfilosofi

Människororienterad, fokus på implementering.

Lärande koncept

Systematiskt tänkande, självtranscendens, livslångt lärande, gemensamma framsteg.