Nyheter

För närvarande har företaget slutfört det relevanta arbetet med klinisk fas II-forskning och beredning av klinisk fas III-studie av Albenatide-injektion. Enligt de preliminära resultaten av kliniska prövningar och krav på godkännande av klinisk prövning av Albenatide-injektion, i kombination med företagets faktiska situation, anser företaget att det redan har förutsättningarna för att starta den kliniska fas III-försöket och beslutar att starta den kliniska fas III-studien .
Albenatide är ett klass 1.1-läkemedel för behandling av typ II-diabetes. Det är en långverkande GLP-1 receptoragonistpreparat som kan injiceras en gång i veckan, vilket förbättrar patientens efterlevnad av medicinering kraftigt.
dgfshgdf (6)
Företaget genomförde fas I-klinisk prövning av Albenatide-injektion vid första sjukhuset vid Jilin University, och den kliniska prövningen av Albenatide-injektionsfas II vid 28 sjukhus inklusive Peking University People's Hospital. Efter det att den kliniska fas II-studien av Albenatide Injection avslutades den 7 juni 2019 genomförde företaget efterföljande statistisk analys och sammanställning av relevant forskningsdata. Fram till nu har företaget avslutat den kliniska fas II-forskningen relaterad till Albenatide-injektion. Resultaten av den kliniska fas II-studien med Albenatide-injektion visade att huvudändpunkten för den kliniska fas II-studien uppnåddes.
dgfshgdf (8)


Posttid: Jul-20-2020